> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i huvudenheten
50FS-008

Pappersstopp i huvudenheten

Ta bort papperet som har fastnat enligt anvisningarna för pappersstoppets plats.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Utmatningsfack/baksidan Pappersstopp i främre och bakre delen (LBP664Cx / LBP663Cdw)
Utmatningsfack/baksidan Pappersstopp i främre och bakre delen (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Pappersstopp i främre och bakre delen (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Om det inte går att enkelt ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället gå vidare till nästa steg.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Öppna den bakre luckan.
3
Dra ut papperet försiktigt.
4
Fäll upp duplexenheten.
5
Dra ut papperet försiktigt.
6
Stäng den bakre luckan.

Pappersstopp i främre och bakre delen (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Om det inte går att enkelt ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället gå vidare till nästa steg.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Öppna den bakre luckan.
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
Dra ut papperet försiktigt.
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
Stäng den bakre luckan.