> Problem med nätverket > Fjärranvändargränssnittet visas inte
50FS-00E

Fjärranvändargränssnittet visas inte

En möjlig orsak kan vara att nätverksinställningarna är fel eller att det finns begränsningar för relaterade funktioner. Kontrollera följande.
Nätverksanslutningen kan vara nedkopplad. Se även nedanstående punkter.

Är alla nödvändiga användningsinställningar för fjärranvändargränssnittet aktiverade?

Kontrollera att <Använd HTTP> och <Använd fjärrgränssnitt> har angetts till <På>.

Använder du en proxyserver?

Om du använder en proxyserver ska du lägga till enhetens IP-adress i [Undantag]-listan (adresser som inte använder proxyservern) i webbläsarens dialogruta för proxyinställningar.