> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni paberiallikas
50FE-02K

Paber kiilub kinni paberiallikas

Eemaldage kinnikiilunud paber vastavalt juhistele, mis käsitlevad paberi kinnikiilumise kohta.
Universaalalus Paberi kiilub kinni universaalalusel
Paberisahtel Paber kiilub kinni paberisahtlis

Paberi kiilub kinni universaalalusel

Kui alusele on asetatud paber, eemaldage see. Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga, vaid jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
2
Sisestage paber.  
3
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.
MÄRKUS
Kui teadet kuvatakse ikka
Paberiummistus võib olla muus kohas. Kontrollige muid kohti ja vajadusel eemaldage kinnikiilunud paber.

Paber kiilub kinni paberisahtlis

Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga, vaid jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel välja.
TÄHTIS
Hoidke paberisahtlist mõlema käega kinni ja tõmmake see ettevaatlikult välja. Muul juhul võib paberisahtel kahjustada saada, kui see libiseb liiga kiiresti välja ja kukub maha.
2
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
Kui on paigaldatud valikuline kassettsöötmismoodul, tõmmake paber ettevaatlikult välja samal viisil.
3
Paigaldage paberisahtel.
4
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.
MÄRKUS
Kui teadet kuvatakse ikka
Paberiummistus võib olla muus kohas. Kontrollige muid kohti ja vajadusel eemaldage kinnikiilunud paber.