> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия > Засядане на хартия в източника на хартия
51ES-02K

Засядане на хартия в източника на хартия

Отстранете заседналата хартия, като изпълните процедурата, определена за съответното място, където е заседнала хартията.
Многофункционална тава Засядане на хартия в многофункционалната тава
Касета за хартия Засядане на хартия в касетата за хартия

Засядане на хартия в многофункционалната тава

Ако в тавата има заредена хартия, първо я извадете. Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Внимателно издърпайте хартията навън.
2
Заредете хартия.  
3
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато съобщението все още се показва
Възможно е да има заседнала хартия на други места. Проверете другите места и отстранете заседналата хартия, ако има такава.

Засядане на хартия в касетата за хартия

Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Издърпайте касетата за хартия.
ВАЖНО!
Задължително дръжте касетата за хартия с двете ръце и я вадете внимателно. В противен случай, ако касетата за хартия се изважда прекалено лесно, може да я изпуснете и тя да се повреди.
2
Внимателно издърпайте хартията навън.
Когато е прикрепен модулът по избор за подаване от касета, издърпайте внимателно хартията по същия начин.
3
Поставете касетата за хартия.
4
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато съобщението все още се показва
Възможно е да има заседнала хартия на други места. Проверете другите места и отстранете заседналата хартия, ако има такава.