> Съобщения и кодове за грешки > Контрамерки при всеки от кодовете за грешка
51ES-04C

Контрамерки при всеки от кодовете за грешка

Проверете следното, за да откриете възможните причини и решения за всеки код на грешка.
Ако възникне грешка, например при неуспешно отпечатване или неуспешно изпращане или получаване на I-факс, съответният код на грешка се показва като трицифрено число на екрана с регистър на задачите.  

#001 до #099

#037
#099

#401 до #499

#408

#701 до #799

#701
#752
#753
#766

#801 до #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 до #999

#934
#995