> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия > Засядане на хартия в основния модул
51ES-04S

Засядане на хартия в основния модул

Отстранете заседналата хартия, като изпълните процедурата, определена за съответното място, където е заседнала хартията.
Изходна тава Засядане на хартия в устройството или в задната част
Вътрешност Засядане на хартия в устройството или в задната част
Транспортен водач за двустранен печат Засядания на хартия в дуплексния транспортен водач
Задна част Засядане на хартия в устройството или в задната част

Засядане на хартия в устройството или в задната част

Ако заседналата хартия не може да се отстрани лесно, не се опитвайте да я махнете със сила, а преминете към следващата стъпка.
1
Отворете предния капак.
2
Отстранете на тонер касетата.
3
Задръжте предното странично зелено копче и повдигнете транспортния водач.
Задръжте транспортния водач, докато го връщате в оригиналната позиция в стъпка 5.
4
Внимателно издърпайте хартията навън.
5
Внимателно върнете транспортния водач на място.
6
Задръжте задното странично зелено копче и повдигнете транспортния водач.
Задръжте транспортния водач, докато го връщате в оригиналната позиция в стъпка 8.
7
Внимателно издърпайте хартията навън.
Изтеглете хартията колкото се може по-равно, за да предотвратите изпускане на незакрепения тонер.
8
Внимателно върнете транспортния водач на място.
9
Отворете задния капак.
10
Внимателно издърпайте хартията навън.
Определете в коя посока можете да издърпате заседналата хартия по-лесно и опитайте първо в тази посока.
Изтеглете хартията колкото се може по-равно, за да предотвратите изпускане на незакрепения тонер.
11
Затворете задния капак.
12
Поставете тонер касетата.
Натиснете касетата, докато не спре.
13
Затворете предния капак.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато съобщението все още се показва
Възможно е да има заседнала хартия на други места. Проверете другите места и отстранете заседналата хартия, ако има такава. Ако съобщението все още се показва, проверете дали предният капак е добре затворен.

Засядания на хартия в дуплексния транспортен водач

Ако заседналата хартия не може да се извади лесно, не я вадете със сила, а следвайте процедурата за посоченото в съобщението друго място на засядане.
1
Издърпайте касетата за хартия.
ВАЖНО!
Задължително дръжте касетата за хартия с двете ръце и я вадете внимателно. В противен случай, ако касетата за хартия се изважда прекалено лесно, може да я изпуснете и тя да се повреди.
2
Натиснете зеленото копче и свалете дуплексния транспортен водач.
3
Внимателно издърпайте хартията навън.
4
Върнете дуплексния транспортен водач в първоначалната му позиция.
Затворете водача така, че да щракне.
5
Поставете касетата за хартия.
6
Изберете <Да>, когато на екрана се изведе съобщението <Отстранена ли е цялата заседнала хартия?>.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато съобщението все още се показва
Възможно е да има заседнала хартия на други места. Проверете другите места и отстранете заседналата хартия, ако има такава. Ако съобщението все още се показва, проверете дали предният капак е добре затворен.