> Проблеми с USB връзката > Как да проверите връзката, като използвате Мениджъра на устройства и Как да реагиране в случай на грешка
51ES-032

Как да проверите връзката, като използвате Мениджъра на устройства и Как да реагиране в случай на грешка

За да установите дали устройството се разпознава правилно от USB връзката и как да реагирате, ако не се разпознава, проверете следното.
ЗАБЕЛЕЖКА
Изображенията на екрана и процедурите, показани по-долу, могат да се различават леко от вашата система в зависимост от следните фактори.
Вашата ОС и текущите и настройки
Модела на устройството ви и неговите текущи настройки, версия на фърмуера, инсталирани опции
Драйверите, които използвате, и техните версии

Използване на диспечера на устройствата за проверка на свързването на устройствата

1
Покажете [Диспечер на устройства].
Windows 7
[Старт] изберете [Контролен панел] [Система и сигурност] [Диспечер на устройства].
Windows 8
Щракнете с десния бутон в долния ляв ъгъл на екрана изберете [Диспечер на устройства].
Windows 8.1
Щракнете с десния бутон [Старт] изберете [Диспечер на устройства].
Windows 10
Щракнете с десния бутон [] изберете [Диспечер на устройства].
2
Отворете [USB контролери] и проверете дали [Поддръжка на USB печат] е показан.
Когато в диспечера на устройствата се показват знаци „!“ или „?“
Когато [Поддръжка на USB печат] и други свързани елементи не са показани в диспечера на устройствата
3
Проверете дали [Поддръжка на USB печат] е използван за свързване на това устройство.
1
Щракнете с десния бутон на мишката върху [Поддръжка на USB печат] и щракнете върху [Свойства].
2
Изберете [Връзка за шината] в раздела [Подробни данни].
3
Проверете дали е показан моделът на това устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да проверите също името на порта.

Как да реагиране в случай на [Други устройства]/[Неизвестно устройство]

1
Отворете [Други устройства] и щракнете с десния бутон на мишката върху името на модела на устройството щракнете върху [Деинсталиране].
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато името на модела на устройствотоне е показано и се показва [Неизвестно устройство]
Щракнете с десния бутон на мишката върху [Неизвестно устройство] и щракнете върху [Деинсталиране].
2
Щракнете върху [OK].
3
Прекъснете връзката на USB кабела и рестартирайте компютъра и това устройство.
4
Повторно свържете USB кабела.
5
Проверете дали [Поддръжка на USB печат] се показва в диспечера на устройствата.
Когато е изведено съобщение [Поддръжка на USB печат]
Когато не е изведено съобщение [Поддръжка на USB печат]

Как да реагирате, когато нищо не се показва

1
Прекъснете връзката на USB кабела с компютъра и с това устройство.
2
Повторно свържете USB кабела.
3
Проверете дали [Поддръжка на USB печат] се показва в диспечера на устройствата.
Когато е изведено съобщение [Поддръжка на USB печат]
Когато не е изведено съобщение [Поддръжка на USB печат]