> Проблеми з підключенням до бездротової локальної мережі > Не вдається підключитися до мережі (підключення до бездротової локальної мережі)
50FU-04Y

Не вдається підключитися до мережі (підключення до бездротової локальної мережі)

Причиною можуть бути неправильні параметри підключення апарата, маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу. Перевірте зазначене нижче.
Ознайомтеся також із зазначеними нижче розділами.

Чи встановлено апарат належним чином і чи він готовий до підключення до мережі?

Перевірте підключення до мережі. Апарату не вдається підключитися до бездротової локальної мережі

Чи відображається піктограма Wi-Fi на екрані Home?

Перевірте, чи доступно бездротове підключення до локальної мережі.

Чи перевірили ви параметри маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу?

Перевірте, чи правильно вказано ключ мережі.
ПРИМІТКА
Для отримання інформації про перевірку ключа мережі дивіться посібник з експлуатації маршрутизатора бездротової мережі чи точки доступу або зверніться до виробника.
Перевірте, чи не було вибрано автоматично згенерований WEP-ключ (шістнадцятковий). Для встановлення зв’язку без зміни параметрів маршрутизатора бездротової мережі чи точки доступу налаштуйте підключення до бездротової локальної мережі вручну.
Якщо маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу налаштовано так, як описано нижче, змініть параметри маршрутизатора.
MAC-адресу апарата та комп’ютера відхилено функцією фільтрування пакетів за MAC-адресою*.
На маршрутизаторі вибрано алгоритм WEP або для методу шифрування WPA/WPA2 вказано протокол TKIP, тоді як для бездротової передачі даних використовується лише стандарт IEEE 802.11n.
* Функція, що дозволяє зв’язок лише з пристроями, які мають указані MAC-адреси, і забороняє обмін даними з будь-якими іншими пристроями.

Чи збігаються ідентифікатори SSID маршрутизаторів бездротової мережі або точок доступу, до яких підключено комп’ютер і апарат?

Перевірте параметри апарата й комп’ютера.
Перевірка ідентифікатора SSID, до якого підключено апарат  
Перевірка ідентифікатора SSID, до якого підключено комп’ютер  
Якщо вони відрізняються, скиньте параметри бездротового підключення до локальної мережі цього апарата.  
ПРИМІТКА
Скидання параметрів бездротового підключення до локальної мережі
Виберіть маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу, що має такий самий ідентифікатор SSID, як і маршрутизатор або точка доступу, до яких підключено комп’ютер.