> ข้อความและรหัสข้อผิดพลาด > การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด
51RK-02C

การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับรหัสข้อผิดพลาดแต่ละรหัส
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น เมื่อพิมพ์ไม่สำเร็จ หรือเมื่อคุณไม่สามารถส่งหรือรับ I-Fax รหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นในรายงานหรือในหน้าจอไฟล์บันทึกงานโดยเป็นตัวเลขสามหลัก  

#001 ถึง #099

#037
#099

#401 ถึง #499

#408

#701 ถึง #799

#701
#752
#753
#766

#801 ถึง #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 ถึง #999

#934
#995