> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ
51RK-02K

กระดาษติดในแหล่งจ่ายกระดาษ

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตามขั้นตอนที่ตรงกับตำแหน่งที่กระดาษติด
ถาดอเนกประสงค์ กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์
ถาดใส่กระดาษ กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์

ถ้ามีกระดาษใส่อยู่ในถาด ให้นำกระดาษออกมาก่อน หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
ป้อนกระดาษ  
3
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ
หมายเหตุ
เมื่อข้อความยังคงปรากฏอยู่
อาจมีกระดาษติดอยู่ที่อื่น ให้ตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ แล้วนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมา หากมี

กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
ดึงถาดใส่กระดาษออกมา
ข้อสำคัญ
ต้องแน่ใจว่าจับถาดใส่กระดาษไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ ดึงออกมา มิฉะนั้น คุณอาจได้รับอันตรายจากการที่ถาดใส่กระดาษหล่นใส่ หากถาดนั้นสามารถเลื่อนออกมาได้ง่ายๆ
2
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
เมื่อติดตั้งโมดูลตลับป้อนกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เสริม ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาในลักษณะเดียวกัน
3
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
4
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ
หมายเหตุ
เมื่อข้อความยังคงปรากฏอยู่
อาจมีกระดาษติดอยู่ที่อื่น ให้ตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ แล้วนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมา หากมี