> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย (การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย)
51RK-02S

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย (การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย)

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่าการเชื่อมต่อของเครื่อง เราเตอร์แบบไร้สาย หรือจุดเข้าใช้งานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
โปรดดูรายการด้านล่างนี้ประกอบด้วย

เครื่องได้รับการติดตั้งถูกต้องหรือไม่และพร้อมจะเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายได้

ไอคอน Wi-Fi ปรากฏบนหน้าจอ Home หรือไม่

ตรวจสอบว่าเลือกการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายหรือไม่

คุณตรวจสอบการตั้งค่าของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานหรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าคีย์เครือข่ายอย่างถูกต้องหรือไม่
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคีย์เครือข่าย โปรดดูคู่มือการใช้งานของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน หรือติดต่อผู้ผลิต
ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกคีย์ WEP ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (เลขฐานสิบหก) ในการเปิดใช้งานการสื่อสารโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายด้วยค่าที่ป้อนด้วยตนเอง
หากตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้แล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์
ที่อยู่ MAC ของเครื่องและคอมพิวเตอร์ถูกปฏิเสธโดยฟังก์ชันการกรองแพคเก็ตที่อยู่ MAC*
เมื่อใช้เฉพาะ IEEE 802.11n สำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย จะเลือก WEP หรือตั้งค่าวิธีการเข้ารหัส WPA/WPA2 เป็น TKIP
*ฟังก์ชันเพื่ออนุญาตให้มีการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ที่ระบุเท่านั้นและห้ามไม่ให้มีการสื่อสารอื่นๆ

SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย และของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น เป็นรหัสเดียวกันหรือไม่

ตรวจสอบทั้งการตั้งค่าเครื่องและการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ในการตรวจสอบ SSID ที่เครื่องเชื่อมต่ออยู่ กำลังโหลด  
ในการตรวจสอบ SSID ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ กำลังโหลด  
หากแตกต่างกัน ให้รีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายของเครื่องนี้  
หมายเหตุ
เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
สำหรับเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน ให้เลือกตัวที่มี SSID ซึ่งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ด้วย