> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในตัวเครื่อง
51RK-008

กระดาษติดในตัวเครื่อง

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตามขั้นตอนที่ตรงกับตำแหน่งที่กระดาษติด
LBP664Cx
LBP623Cdw / LBP621Cw
 ถาดรับกระดาษ/ด้านหลัง กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (LBP664Cx)
 ถาดรับกระดาษ/ด้านหลัง กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (LBP623Cdw / LBP621Cw)

กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (LBP664Cx)

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได้โดยง่าย อย่าพยายามใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมา แต่ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
เปิดฝาหลัง
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
4
ยกหน่วยดูเพล็กซ์
5
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
6
ปิดฝาหลัง

กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (LBP623Cdw / LBP621Cw)

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได้โดยง่าย อย่าพยายามใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมา แต่ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
เปิดฝาหลัง
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
ปิดฝาหลัง