> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Không Thể Đọc Mã Vạch Đã In
51SC-03L

Không Thể Đọc Mã Vạch Đã In

Có thể bạn đang sử dụng mã vạch quá nhỏ hoặc mã vạch chứa các đường kẻ dày đặc không thể đọc được?
Phóng to mã vạch.
Nếu hướng của các đường trong mã vạch vuông góc với hướng đầu ra giấy, hãy xoay hình ảnh 90 độ để tạo đường thẳng song song với hướng đầu ra giấy.
Nếu sự cố vẫn tồn tại ngay cả khi đã thực hiện thao tác trên, hãy thay đổi chế độ bằng cách sử dụng [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] trên trình điều khiển máy in. Hiệu quả cải thiện sẽ yếu nhất với [Chế độ 1] và mạnh nhất với [Chế độ 5]. Hãy thử bắt đầu điều chỉnh với [Chế độ 1].
Thẻ [Hoàn tất]  [Cài Đặt Nâng Cao]  [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch]  Chọn chế độ
LƯU Ý
Nếu hiệu quả cải thiện tốt hơn, mật độ in sẽ trở nên sáng hơn.
[Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] có thể không được hiển thị tùy thuộc vào cài đặt trình điều khiển máy in. Để biết thêm về cách hiển thị, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng cho các trình điều khiển có liên quan trên trang web hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
Nếu [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] được chỉ định, cài đặt <Sửa Lỗi Hình Mờ> sẽ tắt. Ngoài ra, chỉ định [Chế độ 4] hoặc [Chế độ 5] dẫn đến in chậm hơn.