> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt
51SC-035

Kết Quả In Không tốt

Nếu kết quả in không tốt, hãy thử các giải pháp có thể sau đây.
Bụi bẩn trong máy có thể ảnh hưởng đến kết quả in. Trước hết hãy thực hiện kiểm tra và làm sạch máy.