> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn
51SC-03K

Đảo Chiều Giấy Bị Bẩn

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc bộ phận cố định bị bẩn. Kiểm tra như sau.

Bạn đã nạp giấy có cỡ nhỏ hơn dữ liệu in phải không?

Kiểm tra để đảm bảo rằng kích thước giấy khớp với kích thước của dữ liệu in.

Bạn đã làm sạch bộ phận cố định chưa?

Hãy lau sạch bộ phận cố định.  

Khi bạn in ảnh halftone chẳng hạn như một bức ảnh trên một mảnh nhỏ của giấy nặng, vết nâu xuất hiện trên giấy?

Thay đổi cài đặt cho <Giảm H.Tượng T.Mực cho G.Dày Nhỏ>. Cài đặt mục này thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, tốc độ in sẽ chậm hơn.