> Các Vấn Đề Về Kết Nối Mạng LAN Không Dây > Không thể kết nối với mạng (Kết nối mạng LAN không dây)
51SC-00R

Không thể kết nối với mạng (Kết nối mạng LAN không dây)

Nguyên nhân có thể là do cài đặt kết nối của máy, bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập sai. Kiểm tra như sau.
Đồng thời xem các mục bên dưới.

Máy có được cài đặt hợp lệ và đã sẵn sàng để kết nối tới mạng không?

Kiểm tra kết nối mạng. Khi Máy Không Thể Kết Nối với Mạng LAN Không Dây

Biểu tượng Wi-Fi có hiển thị trên màn hình Home không?

Kiểm tra xem kết nối mạng LAN không dây có được chọn không.

Bạn đã kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập chưa?

Kiểm tra khóa mạng có được cài đặt đúng chưa.
LƯU Ý
Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra khóa mạng, xem hướng dẫn sử dụng cho bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, hoặc liên hệ với nhà sản xuất.
Kiểm tra xem khóa WEP được tạo tự động (thập lục phân) co được chọn không. Để bật giao tiếp mà không thay đổi cài đặt của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, hãy định cấu hình cài đặt kết nối mạng LAN không dây bằng mục nhập thủ công.
Nếu bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập được cài đặt như mô tả sau đây, hãy thay đổi cài đặt của bộ định tuyến.
Địa chỉ MAC của máy và máy tính bị từ chối bởi chức năng lọc gói địa chỉ MAC*.
Khi chỉ IEEE 802.11n được sử dụng cho truyền thông không dây, WEP sẽ được chọn hoặc phương pháp mã hóa WPA/WPA2 sẽ được cài đặt sang TKIP.
*Chức năng chỉ cho phép giao tiếp với các thiết bị có địa chỉ MAC được chỉ định và chặn các giao tiếp khác.

SSID của bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập mà máy tính được kết nối và bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập mà máy được kết nối có giống nhau không?

Kiểm tra cả hai cài đặt của máy và máy tính.
Kiểm tra SSID mà máy được kết nối  
Kiểm tra SSID mà máy tính được kết nối  
Nếu chúng khác nhau, hãy cài lại các cài đặt kết nối mạng LAN không dây của máy này.  
LƯU Ý
Khi bạn thiết lập lại cài đặt kết nối mạng LAN không dây
Đối với bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập, chọn một SSID để kết nối tới máy tính.