> Odstraňování zachyceného papíru > Zachycení papíru > Zachycení papíru v hlavní jednotce
5504-02J

Zachycení papíru v hlavní jednotce

Zachycený papír odstraňte podle postupu odpovídajícího místu zachycení.
Výstupní přihrádka Zachycení papíru uvnitř zařízení nebo v zadní straně
Vnitřní prostor Zachycení papíru uvnitř zařízení nebo v zadní straně
Duplexní transportní vodítko Papír se zachytí v duplexním transportním vodítku
Zadní strana Zachycení papíru uvnitř zařízení nebo v zadní straně

Zachycení papíru uvnitř zařízení nebo v zadní straně

Pokud zachycený papír nelze snadno vyjmout, nesnažte se jej odstranit silou a přejděte k dalšímu kroku.
1
Otevřete přední kryt.
2
Vyjměte tonerovou kazetu.
3
Podržte přední zelený boční úchyt a nadzvedněte transportní vodítko.
Transportní vodítko držte, dokud se nevrátí do původní polohy v kroku 5.
4
Jemně vytáhněte papír.
5
Jemně vraťte transportní vodítko zpět na své místo.
6
Podržte zadní zelený boční úchyt a nadzvedněte transportní vodítko.
Transportní vodítko držte, dokud se nevrátí do původní polohy v kroku 8.
7
Jemně vytáhněte papír.
Vytáhněte papír v co nejvodorovnější poloze, aby nespadl nezafixovaný toner.
8
Jemně vraťte transportní vodítko zpět na své místo.
9
Otevřete zadní kryt.
10
Jemně vytáhněte papír.
Rozhodněte, jakým způsobem lze vytáhnout uvíznutý papír snadněji, a potom tento papír vytáhněte.
Vytáhněte papír v co nejvodorovnější poloze, aby nespadl nezafixovaný toner.
11
Zavřete zadní kryt.
12
Vložte tonerovou kazetu.
Kazetu zatlačte dovnitř až na doraz.
13
Zavřete přední kryt.
POZNÁMKA
Když je zpráva stále zobrazena
Papír může být uvíznutý na jiných místech. Zkontrolujte jiná umístění a odstraňte případné zachycené papíry. Pokud je zpráva stále zobrazená, zkontrolujte, zda je přední kryt řádně zavřený.

Papír se zachytí v duplexním transportním vodítku

Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Vysuňte zásuvku na papír.
DŮLEŽITÉ
Uchopte zásuvku na papír oběma rukama a opatrně ji vytáhněte. Jinak byste mohli zásuvku upustit a poškodit, pokud by šla vysunout nečekaně lehce.
2
Stiskněte zelený úchyt a spusťte dolů duplexní transportní vodítko.
3
Jemně vytáhněte papír.
4
Duplexní transportní vodítko vraťte zpět do původní polohy.
Vodítko zcela zavřete, dokud nezacvakne.
5
Zavřete zásuvku na papír.
6
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.
POZNÁMKA
Když je zpráva stále zobrazena
Papír může být uvíznutý na jiných místech. Zkontrolujte jiná umístění a odstraňte případné zachycené papíry. Pokud je zpráva stále zobrazená, zkontrolujte, zda je přední kryt řádně zavřený.