> Komunikaty i kody błędów > Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
5513-005

Środki zaradcze dla każdego kodu błędu

Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu.
Jeśli wystąpi błąd, na przykład w przypadku nieudanego drukowania albo niemożności wysłania lub odebrania I-faksu, na ekranie dziennika zadań zostanie wyświetlony odpowiadający mu trzycyfrowy kod błędu.

#001 do #099

#037
#099

#401 do #499

#408

#701 do #799

#701
#752
#753
#766

#801 do #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 do #999

#934
#995