> Problemy z połączeniem USB > Sprawdzanie połączenia za pomocą menedżera urządzeń i rozwiązywanie problemów związanych z błędami
5513-032

Sprawdzanie połączenia za pomocą menedżera urządzeń i rozwiązywanie problemów związanych z błędami

Poniższe wskazówki wyjaśniają, jak sprawdzić, czy urządzenie jest poprawnie rozpoznawane, gdy używane jest połączenie USB i co zrobić, jeśli tak nie jest.
UWAGA
Wygląd ekranów na obrazach i przedstawione czynności mogą różnić się nieco od tych mających zastosowanie w używanym systemie zależnie od poniższych czynników.
System operacyjny i bieżące ustawienia
Model urządzenia i jego bieżące ustawienia, wersja oprogramowania układowego, zainstalowane wyposażenie opcjonalne
Używane sterowniki i ich wersje

Sprawdzanie połączenia z urządzeniem za pomocą menedżera urządzeń

1
Wyświetl okno [Menedżer urządzeń].
Windows 7
[Start] wybierz [Panel sterowania] [System i zabezpieczenia] [Menedżer urządzeń].
Windows 8
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz opcję [Menedżer urządzeń].
Windows 8.1
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] wybierz opcję [Menedżer urządzeń].
Windows 10
Kliknij prawym przyciskiem myszy [] wybierz opcję [Menedżer urządzeń].
2
Otwórz element [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej] i sprawdź, czy wyświetlona jest opcja [Uniwersalna drukarka USB].
Wyświetlanie znaków „!” lub „?” w menedżerze urządzeń
Gdy opcja [Uniwersalna drukarka USB] i inne powiązane elementy nie są wyświetlane w menedżerze urządzeń
3
Sprawdź, czy do nawiązywania połączenia z urządzeniem używana jest opcja [Uniwersalna drukarka USB].
1
Kliknij prawym przyciskiem element [Uniwersalna drukarka USB] i kliknij opcję [Właściwości].
2
Wybierz opcję [Relacje magistrali] na karcie [Szczegóły].
3
Sprawdź, czy wyświetlana jest nazwa modelu urządzenia.
UWAGA
Można też sprawdzić nazwę portu.

Rozwiązywanie problemów związanych z elementami [Inne urządzenia]/[Nieznane urządzenie]

1
Otwórz menu [Inne urządzenia] i kliknij prawym przyciskiem nazwę modelu urządzenia kliknij polecenie [Odinstaluj].
UWAGA
Gdy nazwa modelu urządzenia nie jest wyświetlana i widoczna jest informacja [Nieznane urządzenie]
Kliknij prawym przyciskiem element [Nieznane urządzenie] i kliknij opcję [Odinstaluj].
2
Kliknij [OK].
3
Odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer oraz urządzenie.
4
Podłącz ponownie kabel USB.
5
Sprawdź, czy w menedżerze urządzeń wyświetlona jest opcja [Uniwersalna drukarka USB].
Jeżeli opcja [Uniwersalna drukarka USB] jest wyświetlona
Jeśli opcja [Uniwersalna drukarka USB] nie jest wyświetlona

W sytuacji, gdy nic nie jest wyświetlane

1
Odłącz kabel USB zarówno od komputera, jak i urządzenia.
2
Podłącz ponownie kabel USB.
3
Sprawdź, czy w menedżerze urządzeń wyświetlona jest opcja [Uniwersalna drukarka USB].
Jeżeli opcja [Uniwersalna drukarka USB] jest wyświetlona
Jeśli opcja [Uniwersalna drukarka USB] nie jest wyświetlona