> הודעות וקודי שגיאה > דרכי טיפול לכל קוד שגיאה
54F7-005

דרכי טיפול לכל קוד שגיאה

בדוק את הבאים כדי לגלות סיבות ופתרונות אפשריים של כל קוד שגיאה.
אם מתרחשת שגיאה, כמו הדפסה לא מוצלחת או שלא ניתן לשלוח או לקבל I-Fax, קוד השגיאה המתאים מוצג במסך יומן העבודות כמספר בן שלוש ספרות.

#001 עד #099

#037
#099

#401 עד #499

#408

#701 עד #799

#701
#752
#753
#766

#801 עד #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 עד #999

#934
#995