> Missatges i codis d'error > Respostes per a cada codi d'error
5503-02C

Respostes per a cada codi d'error

Comproveu la llista següent per trobar les causes i solucions de cada codi d'error.
Si es produeix un error, com ara quan la impressió no és satisfactòria o quan no podeu enviar ni rebre cap I-Fax (Fax per Internet), el codi d'error corresponent es mostra en un informe o a la pantalla del registre de treballs en forma de número de tres xifres.

De #001 a #099

#037
#099

De #401 a #499

#408

De #701 a #799

#701
#752
#753
#766

De #801 a #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

De #901 a# 999

#934
#995