> Mencetak (Windows) > [Windows] Pencetakan tidak dilaksanakan mengikut yang dikehendaki > [Windows] Imej yang dilampirkan di Excel tidak dicetak
518K-00C

[Windows] Imej yang dilampirkan di Excel tidak dicetak

Tetapan sifat imej yang dilampirkan dan format fail Excel mungkin tidak bersesuaian.
Semak yang berikut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
NOTA
Skrin dan operasi mungkin berbeza, bergantung kepada persekitaran komputer anda dan keadaan-keadaan berikut.
Peranti yang anda gunakan dan tetapannya, versi perisian tegar, dan pilihan konfigurasi
Pemacu yang anda gunakan dan versinya

Menetapkan Sifat Imej

1
Buka fail di Excel.
2
Klik kanan imej → pilih [Size and Properties] dari menu timbul.
3
Pilih [Print object] dari[Format Shape] [Properties] pada skrin yang dipaparkan.

Menyimpan Fail sebagai Fail PDF/XPS

1
Buka fail di Excel.
2
Pilih [Save As] dari menu [File].
3
Tentukan lokasi storan dan nama fail.
4
Pilih [PDF (*.pdf)] atau [XPS Document (*.xps)] dari [Save as type] → pilih [Open file after publishing].
5
Klik [Save].