> Impressió > Impressió i desament de fitxers en dispositius de memòria USB
9EAJ-012

Impressió i desament de fitxers en dispositius de memòria USB

En aquesta secció es descriu com imprimir o desar fitxers en un dispositiu de memòria USB.
Encara que l'equip no estigui connectat a un ordinador, o no hi hagi cap controlador d'impressora instal·lat a l'ordinador, des de l'equip podeu desar els fitxers en un dispositiu de memòria USB i imprimir-los també. També podeu desar els documents llegits en aquest equip en un dispositiu de memòria USB, que és útil per transferir fitxers a un ordinador no connectat a la xarxa.
IMPORTANT
Abans d'inserir un dispositiu de memòria USB, comproveu que estigui correctament orientat. Si intenteu inserir un dispositiu de memòria USB incorrectament, podríeu provocar un mal funcionament d'aquest dispositiu o del dispositiu de memòria USB.
Seguiu sempre el procediment apropiat quan traieu un dispositiu de memòria USB. En cas contrari, podríeu provocar un mal funcionament d'aquest dispositiu o del dispositiu de memòria USB.
El dispositiu només admet dispositius de memòria USB amb el format FAT32 o exFAT.
NOTA
Per utilitzar un dispositiu de memòria USB, especifiqueu les opcions següents al tauler de control del dispositiu. Heu d'iniciar la sessió com a administrador per especificar aquestes opcions. Iniciar sessió com a administrador
Establiu l'opció <Dispositiu memòria> a (Configuració)  <Preferències> <Opcions de visualització> <Opcions de vista ubicació d'emmagatzematge> en <On>.
Establiu les opcions <Usar funció de lectura> i <Usar funció d'impressió> a (Configuració) <Opcions de funcions> <Desar/Accedir a fitxers> <Opcions dispositiu de memòria> <Usar funció de lectura/impressió> en <On>.
Establiu (Configuració) <Preferències> <Interfície externa> <Opcions d'USB> <Usar contr. MEAP per a disp. emmagatz. USB> en <Off>.
Inserció d'un dispositiu de memòria USB
Impressió de fitxers en un dispositiu de memòria USB
Desament de documents en un dispositiu de memòria USB
Retirada d'un dispositiu de memòria USB

Inserció d'un dispositiu de memòria USB

Inseriu el dispositiu de memòria USB al port USB de l'equip.
Es mostra un missatge que indica que el dispositiu de memòria USB està connectat i apareix una tecla d'expulsió () al tauler de control de l'equip. (Segons l'estat d'aquest equip i el servei d'inici de sessió que s'utilitzi, és possible que el missatge no aparegui.)
NOTA
Comproveu la ubicació del port USB, ja que pot variar en funció del model.
Si (Configuració)  <Opcions de funcions> <Desar/Accedir a fitxers> <Opcions dispositiu de memòria>  <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria> s'estableix en <On>, poden aparèixer dreceres per a les funcions disponibles quan s'insereix un dispositiu de memòria USB.
Com que les dreceres poden no aparèixer en funció de l'estat de repòs de l'equip, traieu-lo del mode repòs abans d'inserir un dispositiu de memòria USB.

Impressió de fitxers en un dispositiu de memòria USB

1
A la pantalla <Inici>, premeu <Fitxers desats>.
Quan establiu <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria> en <On> i inseriu un dispositiu de memòria USB, apareix la drecera <Imprimir des del dispositiu de memòria>. Premeu <Imprimir des del dispositiu de memòria> i aneu al pas 3. Inserció d'un dispositiu de memòria USB
2
Premeu <Dispositiu memòria>.
3
Seleccioneu el dispositiu de memòria USB que vulgueu.
4
Seleccioneu un fitxer i premeu <Imprimir>.
Si heu seleccionat un fitxer PDF o XPS, aneu al pas 6.
NOTA
Podeu seleccionar i imprimir un màxim de sis fitxers d'un mateix dispositiu de memòria USB alhora.
Per cancel·lar un fitxer seleccionat, premeu un altre cop el mateix fitxer.
Premeu <Esborrar selecció> per cancel·lar tots el fitxers seleccionats.
5
Seleccioneu el paper i premeu <Bé>.
6
Establiu el mode d'impressió a la pantalla Imprimir i premeu <Iniciar impressió>.
Per aturar la impressió, premeu <Cancel·lar> <Sí>.
NOTA
Per imprimir un fitxer PDF protegit amb contrasenya, premeu <Opcions> <Contrasenya obrir docum.> <Contrasenya de xifratge> o <Contrasenya de directiva>, escriviu la contrasenya i premeu <Bé>. També cal que introduïu la contrasenya especificada quan imprimiu un PDF per al qual està prohibida la impressió o quan el fitxer PDF només permet imprimir a baixa resolució i voleu imprimir a alta resolució.
Si feu clic a <Iniciar impressió> sense introduir la contrasenya i el fitxer té una contrasenya xifrada, apareixerà la pantalla per inserir la contrasenya.

Desament de documents en un dispositiu de memòria USB

NOTA
Només podeu desar un fitxer en un dispositiu de memòria USB que tingui prou espai lliure.
1
Col·loqueu l'original a l'alimentador o al vidre de còpia.
2
A la pantalla <Inici>, premeu <Llegir i desar>.
Quan establiu <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria> en <On> i inseriu un dispositiu de memòria USB, apareix la drecera <Imprimir des del dispositiu de memòria>. Premeu <Imprimir des del dispositiu de memòria> i aneu al pas 4. Inserció d'un dispositiu de memòria USB
3
Premeu <Dispositiu memòria>.
4
Seleccioneu el dispositiu de memòria de destinació que vulgueu.
5
Mostreu la destinació i premeu <Llegir>.
6
Especifiqueu el mode de lectura adequat.
Desament amb un altre nom de fitxer
NOTA
Si premeu <Opcions>, podreu seleccionar el mode de lectura més apropiat. També podeu especificar combinacions de diversos modes de còpia.
7
Premeu  (Iniciar).
Per aturar la lectura, premeu <Cancel·lar> o (Aturar) <Sí>.
Si apareix <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
8
Traieu els originals.
NOTA
Podeu llegir i desar fins a 999 pàgines a la vegada. Si utilitzeu l'alimentador per llegir originals de doble cara, podeu llegir fins a 1.000 pàgines. Quan arribeu al límit de lectura d'originals, apareix un missatge que us pregunta si voleu desar les dades llegides.
Per cancel·lar tots els altres modes alhora, premeu <Restaurar opc. predet.>.
Per comprovar les dades desades, premeu  (Monitor estat)  <Desar> <Registre de treballs>. Si apareix <Incorr.>, les dades no s'han desat correctament i heu de tornar a provar de llegir els originals.

Retirada d'un dispositiu de memòria USB

Seguiu sempre el procediment següent quan traieu un dispositiu de memòria USB. En cas contrari, podríeu provocar un mal funcionament de l'equip o del dispositiu de memòria USB.
1
Premeu .
2
Seleccioneu el dispositiu de memòria USB que voleu extreure i premeu <Treure>.
3
Traieu el dispositiu de memòria USB del port USB i premeu <Bé> <Bé>.