> Impressió > Comprovació de l'historial de treballs d'impressió
9EAJ-031

Comprovació de l'historial de treballs d'impressió

En aquesta secció es descriu com veure i comprovar l'historial de treballs d'impressió al tauler de control de l'equip.
Si reviseu amb freqüència l'historial de treballs d'impressió, podeu especificar que aparegui la pantalla d'historial de treballs d'impressió després de prémer (Monitor estat). Canvi de la pantalla predeterminada per comprovar l'estat a la pantalla de l'historial de treballs d'impressió
NOTA
Les pantalles varien en funció del model i de les opcions instal·lades. (Les pantalles que es mostren a continuació serveixen per configurar les opcions de gestió de l'ID de departament.)

Comprovació de l'historial de treballs d'impressió

1
A la pantalla <Inici>, premeu (Monitor estat).
2
Premeu <Còpia/Imprimir>  <Registre de treballs>.
3
Seleccioneu l'element per mostrar l'historial de treballs a la llista desplegable.
Aquí, seleccioneu <Impressió local>.
<Còpia>
Mostra l'historial de treballs de còpia.
<Impressora>
Mostra l'historial de treballs d'impressió.
<Impressió local>
Mostra l'historial de treballs d'impressió locals, inclosos els treballs d'impressió de la bústia de fax i de la bústia RX en memòria.
<Impr. treball rebut>
Mostra l'historial de treballs d'impressió entrants, inclosos els treballs d'impressió per fax.
<Imprimir informe>
Mostra l'historial de treballs d'impressió d'informes.
4
Seleccioneu el treball d'impressió per al qual voleu comprovar els detalls i premeu <Detalls>.
Podeu imprimir un informe de l'historial d'impressions prement <Imprimir llista>.
5
Un cop comprovats els detalls, premeu <Bé>.

Canvi de la pantalla predeterminada per comprovar l'estat a la pantalla de l'historial de treballs d'impressió

1
A la pantalla <Inici>, premeu (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Opcions de visualització> <Pantalla predet. (Monitor estat)>.
3
En <Tipus d'estat predet.> seleccioneu <Còpia/Imprimir>, en <Estat/Registre> seleccioneu <Registre de treballs> i en <Detalls> seleccioneu <Impressió local>.
4
Premeu <Bé>.
Ara, la pantalla de l'historial de treballs d'impressió apareix quan premeu  (Monitor estat).