> Enviament per fax > Notificació de transmissió completa per correu electrònic quan els faxos s'envien des d'un ordinador (Fax del PC)
9EAJ-00J

Notificació de transmissió completa per correu electrònic quan els faxos s'envien des d'un ordinador (Fax del PC)

En aquesta secció es descriu com s'envien notificacions per correu electrònic d'informes TX quan s'envien faxos des d'un ordinador (Fax del PC).
Configureu la funció de [Avís de treball fet] en el controlador del fax abans d'enviar el fax.
NOTA
Primer comproveu el següent:
Que el controlador del fax estigui instal·lat
Que hi ha registrada una adreça de correu electrònic per a les notificacions dels informes TX
Les pantalles poden variar en funció del model i de les opcions instal·lades.
Les pantalles poden variar en funció del sistema de l'ordinador i del tipus o versió del controlador.
Només se us notifiquen els errors que es produeixen entre el dispositiu i el fax de destinació. Fins i tot si seleccioneu [Notificar només per errors], no se us notificaran els errors que es produeixin entre l'ordinador i el dispositiu.
Per comprovar si s'ha enviat un fax correctament, consulteu els registres de transmissió de fax i la cua d'impressió del dispositiu i l'informe TX entre l'ordinador i el dispositiu.
Windows
macOS

Windows

1
Seleccioneu [ Inicia] [ Configuració] en el ordinador.
2
Feu clic a [Dispositius] [Impressores i escàners].
3
Feu clic a la icona del vostre dispositiu i a continuació a [Administració].
4
Feu clic a [Propietats de la impressora].
5
A la pestanya [Opcions del dispositiu], seleccioneu [Opció d'[Avís de treball fet]] i feu clic a [D'acord].
Les opcions aquí activades es poden seleccionar en el pas 9.
[Habilitar [Notificar per tots els resultats]]
Només apareix [Notificar per tots els resultats].
[Habilitar [Notificar només per errors]]
Només apareix [Notificar només per errors].
[##Enable All]
Apareixen els dos [Notificar per tots els resultats] i [Notificar només per errors].
6
Seleccioneu [Print] des del menú de l'aplicació.
7
Seleccioneu aquest equip a la pantalla Imprimir i feu clic a [Configuració detallada].
8
A la pestanya [Seleccionar destinació], feu clic a [Configuració detallada].
9
Seleccioneu [Avís de treball fet], introduïu una adreça de correu electrònic a [Adreça de correu electrònic per notificació] i feu clic a [D'acord].
Les opcions seleccionades en el pas 5 apareixen a [Avís de treball fet].
10
Feu clic a [Imprimeix].
S'inicia la transmissió del fax.

macOS

Aquesta descripció és per a macOS 10.15.
1
Obriu [System Preferences] i feu clic a [Printers & Scanners].
2
Seleccioneu el vostre dispositiu i a continuació feu clic a [Options & Supplies].
3
A la pestanya [Options], seleccioneu l'opció [Job Done Notice] i feu clic a [OK].
[Avís de treball fet (tots els resultats)]
[All Results] ara es pot seleccionar en el pas 8.
[Avís de treball fet (només errors)]
[Només errors] ara es pot seleccionar en el pas 8.
4
Seleccioneu [Print] des del menú [File] de l'aplicació.
5
Seleccioneu el dispositiu que voleu utilitzar a [Printer].
6
Seleccioneu [Special Features] en el menú emergent del quadre de diàleg d'impressió.
7
Feu clic a [Settings] a [Job Done Notice].
8
En el quadre de diàleg [Job Done Notice Settings], seleccioneu [Job Done Notice] i introduïu una adreça de correu electrònic a [E-Mail Address for Notification]. A continuació feu clic a [OK].
Les opcions seleccionades en el pas 3 apareixen a [Job Done Notice].
9
Feu clic a [Print].
S'inicia la transmissió del fax.