> Xarxa > Connexió d'un dispositiu mòbil a l'equip sense utilitzar un encaminador LAN sense fil
9EAJ-03C

Connexió d'un dispositiu mòbil a l'equip sense utilitzar un encaminador LAN sense fil

En aquesta secció es descriu com establir una connexió directament d'un dispositiu mòbil a aquest equip (Mode de punt d'accés o Wi-Fi Direct).
Utilitzeu el procediment següent per connectar-se en Mode de punt d'accés.
Utilitzeu el procediment següent per connectar-se mitjançant Wi-Fi Direct.

Configuració del mode de connexió per al Mode de punt d'accés

El Mode de punt d'accés inclou tres tipus de connexió. Seleccioneu el mode que millor s'adapta als vostres objectius.

Mode fix

Aquest mode fa servir cada vegada un SSID i una clau de xarxa. Com que s'han fixat l'SSID i la clau de xarxa, un cop configurada la connexió inicial, no cal fer cap configuració per a les connexions posteriors. Es poden connectar fins a cinc dispositius mòbils alhora. No obstant això, atès que els dispositius mòbils connectats prèviament es poden tornar a connectar automàticament, es pot arribar al límit del nombre de dispositius i això pot evitar que connecteu dispositius mòbils nous.
Per configurar l'equip en mode fix

Mode únic

En aquest mode, creeu un SSID i una clau de xarxa diferents cada vegada. Com que l'SSID i la clau de xarxa són diferents cada vegada, heu de seleccionar un SSID i introduir una clau de xarxa per a cada connexió. Els dispositius mòbils connectats anteriorment no es tornen a connectar automàticament, de manera que no tindreu cap problema en poder connectar el següent dispositiu mòbil.
Per configurar l'equip en mode únic

Mode personalitzat

En aquest mode, cada usuari connectat té el seu propi SSID i la seva clau de xarxa. Com que s'han fixat l'SSID i la clau de xarxa per a cada usuari, un cop configurada la connexió inicial, no cal fer cap configuració per a les connexions posteriors. Els dispositius mòbils que no són el dispositiu personalitzat no es tornen a connectar automàticament, de manera que no tindreu cap problema en poder connectar el següent dispositiu mòbil.
Per configurar l'equip en mode personalitzat

Preparació per connectar aquest equip a un dispositiu mòbil

1
Comproveu les opcions de xarxa de l'equip.
Establiu (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv4>  <Usar IPv4> en <On>.
2
Prepareu el dispositiu mòbil.
Configureu el dispositiu mòbil perquè es pugui connectar mitjançant Wi-Fi.
3
Prepareu l'equip per a la connexió.
Establiu (Configuració) <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa> <Usar connexió directa> en <On>.
En (Configuració) <Preferències> <Xarxa>  <Opcions de connexió directa> <Tipus de connexió directa>, seleccioneu <Mode de punt d'accés> o <Wi-Fi Direct>.
A la pantalla <Inici>, premeu <Portal de mòbils> <Connexió directa>, premeu <Connectar>.
NOTA
Si  (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa> <Seleccionar interfície>  <Xarxa sense fil> o <Xarxa de fil + Xarxa sense fil> estan seleccionats, no es pot utilitzar <Wi-Fi Direct> a <Tipus de connexió directa>.
Si  (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa> <Opcions de connexió directa>  <SSID personal i opcions de clau de xarxa>  <Activar/desactivar automàticament la connexió directa en iniciar/tancar sessió> s'han establert en <On>, la connexió directa en iniciar sessió ja està habilitada, fins i tot sense prémer <Connectar> de <Connexió directa> a <Portal de mòbils>.

Connexió directa (Mode punt d'accés)

NOTA
Aquest equip pot trigar una mica a acabar de connectar-se al dispositiu mòbil.

Connexió manual

1
Utilitzeu l'SSID i la informació de la clau de xarxa que es mostra al tauler de control d'aquest equip per configurar la destinació des del dispositiu mòbil a les opcions de connexió de LAN sense fil.
2
Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, premeu <Desconnectar>.

Connexió amb Canon PRINT Business

Canon PRINT Business és una aplicació gratuïta que permet als terminals iOS o Android utilitzar una impressora làser multifunció Canon o una impressora làser per imprimir fotografies o documents, importar fitxers llegits o carregar fitxers a un servei d'emmagatzematge al núvol. Podeu utilitzar aquesta aplicació baixant-la al dispositiu mòbil des d'una botiga d'aplicacions. Les funcions disponibles varien en funció del dispositiu mòbil i de la configuració d'aquest equip.
NOTA
Consulteu el manual dedicat per obtenir més informació sobre l'ús de Canon PRINT Business (https://global.canon/gomp/).
Connexió mitjançant un codi QR
Connexió mitjançant Bluetooth
Connexió mitjançant NFC

Impressió des de dispositius mòbils

En aquesta secció es descriu el procediment per imprimir fitxers desats en un dispositiu mòbil.
1
A la pantalla d'inici de Canon PRINT Business, toqueu [Document].
2
Toqueu [Local].
3
Toqueu el nom de fitxer i obriu la pantalla de visualització prèvia del document.
NOTA
Si seleccioneu un fitxer PDF i apareix el missatge [This file is password protected], introduïu la contrasenya especificada per al fitxer PDF.
4
La finestra [Preview] apareix a la pantalla de visualització prèvia del document.
5
Toqueu [Print].
IMPORTANT
Depenent del dispositiu mòbil, és possible que no pugueu connectar-vos a Internet mentre esteu connectat directament a aquest equip.
Si no s'estableix cap connexió sense fil des d'un dispositiu mòbil en un termini de cinc minuts mentre es mostren l'SSID i la clau de xarxa, finalitza l'estat d'espera de connexió.
Si hi ha un període continuat en què no s'intercanvien dades entre aquest i el dispositiu mòbil durant la comunicació mitjançant connexió directa, la connexió pot finalitzar.
Si l'equip es fa servir amb una LAN sense fil, heu de mantenir-lo connectat a la LAN sense fil quan utilitzeu la connexió directa. No podeu iniciar una connexió directa quan l'equip no estigui connectat a una LAN sense fil o encara no hagi acabat de connectar-se a la LAN. Si es perd la connexió entre l'equip i la LAN sense fil durant la comunicació per connexió directa, pot ser que finalitzi la comunicació.
Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, assegureu-vos de finalitzar la connexió entre aquest equip i el dispositiu mòbil. Deixar-los connectats fa disminuir l'estalvi d'energia en mode repòs.
L'estalvi d'energia en mode repòs es redueix durant la connexió directa. Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, assegureu-vos de finalitzar la connexió entre aquest dispositiu i el dispositiu mòbil.

Connexió directa (Wi-Fi Direct)

Connecteu-vos des d'un dispositiu mòbil a aquest equip

1
Obriu una connexió directa al dispositiu mòbil.
Des de la pantalla d'opcions de Wi-Fi del dispositiu mòbil, obriu la pantalla Wi-Fi Direct i toqueu aquest equip entre els dispositius de Wi-Fi Direct detectats.
Al tauler de control d'aquest equip apareix un missatge que indica que ha rebut una sol·licitud de connexió del dispositiu mòbil.
2
Premeu <Sí> al tauler de control de l'equip.
S'estableix una connexió entre l'equip i el dispositiu mòbil.
3
Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, premeu <Desconnectar>.

Connexió des d'aquest equip a un dispositiu mòbil

1
Seleccioneu el nom del dispositiu al qual vulgueu connectar-vos directament dels noms del dispositiu que es mostren al tauler de control d'aquest equip i premeu <Connectar>.
Apareix una pantalla on podeu triar si voleu permetre la connexió amb el dispositiu mòbil.
2
Toqueu [Yes] a la pantalla del dispositiu mòbil.
S'estableix una connexió entre l'equip i el dispositiu mòbil.
3
Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, premeu <Desconnectar>.
NOTA
Per a més informació sobre l'enllaç amb dispositius mòbils, vegeu Guia de l'administrador sobre la Configuració per a l'enllaç amb dispositius mòbils.
Per verificar els dispositius mòbils connectats, premeu <Info disp. mòbil> a la pantalla <Connexió directa>.
IMPORTANT
Depenent del dispositiu mòbil, és possible que no pugueu connectar-vos a Internet mentre esteu connectat directament a aquest equip.
Si no s'estableix cap connexió sense fil des d'un dispositiu mòbil en un termini de cinc minuts mentre es mostra el nom del dispositiu, finalitza l'estat d'espera de connexió.
Si hi ha un període continuat en què no s'intercanvien dades entre aquest equip i el dispositiu mòbil durant la comunicació mitjançant connexió directa, la connexió pot finalitzar.
Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, assegureu-vos de finalitzar la connexió entre aquest equip i el dispositiu mòbil. Deixar-los connectats fa disminuir l'estalvi d'energia en mode repòs.
L'estalvi d'energia en mode repòs es redueix durant la connexió directa. Un cop hàgiu completat el procediment desitjat, assegureu-vos de finalitzar la connexió entre aquest dispositiu i el dispositiu mòbil.