> Tisk > Kontrola historie tiskových úloh
9EAK-031

Kontrola historie tiskových úloh

V této části je popsáno, jak si zobrazit a zkontrolovat historii tiskových úloh na ovládacím panelu tohoto přístroje.
Pokud si historii tiskových úloh kontrolujete často, můžete zadat, aby se historie tiskových úloh objevila po stisknutí tlačítka (Monitor stavu). Změna výchozí obrazovky pro kontrolu stavu na obrazovku historie tiskových úloh
POZNÁMKA
Obrazovky se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků. (Následující obrazovky se týkají konfigurace nastavení správy ID oddělení.)

Kontrola historie tiskových úloh

1
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Kopie/Tisk>  <Výpis úloh>.
3
Z rozevíracího seznamu vyberte položku pro zobrazení historie tiskových úloh.
Tady vyberte <Místní tisk>.
<Kopie>
Zobrazí se historie kopírovacích úloh.
<Tiskárna>
Zobrazí se historie tiskových úloh.
<Místní tisk>
Zobrazí se historie místních tiskových úloh včetně tiskových úloh z faxové schránky nebo schránky příjmu do paměti.
<Tisk přijaté úlohy>
Zobrazí se historie příchozích tiskových úloh, včetně faxových tiskových úloh.
<Tisk hlášení>
Zobrazí se hlášení historie tiskových úloh.
4
Vyberte tiskovou úlohu, jejíž podrobnosti chcete zkontrolovat, a stiskněte <Detaily>.
Hlášení historie tisku můžete vytisknout stisknutím tlačítka <Tisknout seznam>.
5
Až si údaje zkontrolujete, stiskněte <OK>.

Změna výchozí obrazovky pro kontrolu stavu na obrazovku historie tiskových úloh

1
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti> <Nastavení displeje> <Výchozí obrazovka (Monitor stavu)>.
3
V části <Typ výchozího stavu> vyberte <Kopie/Tisk>, v části <Stav/Výpis> vyberte <Výpis úloh> v části <Detaily> vyberte <Místní tisk>.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
Obrazovka s historií tiskových úloh se teď zobrazí po stisknutí tlačítka  (Monitor stavu).