> Správa > Tisk hlášení o počtu zkopírovaných, vytištěných nebo naskenovaných listů
9EAK-042

Tisk hlášení o počtu zkopírovaných, vytištěných nebo naskenovaných listů

V této části je popsáno, jak vytisknout hlášení o počtu zkopírovaných, vytištěných nebo naskenovaných listů (stránek)
Hlášení o počtu zkopírovaných, vytištěných nebo naskenovaných listů (stránek) podle jednotlivých ID oddělení můžete také vytisknout nebo uložit stisknutím tlačítka <Tisk a ukládání hlášení podle ID oddělení>.
POZNÁMKA
„Počet stránek“ znamená počet kopií nebo výtisků, kdy se přední i zadní strana papíru počítá každá jako jedna „stránka“. Když se například vytiskne jenom jedna strana papíru, počet stránek je „1“. Když se list potiskne na obou stranách, počet stránek je „2“.

Tisk výpisů

1
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Informace o počitadlu/zařízení).
2
Stiskněte tlačítko <Tisknout seznam>.
3
Stiskněte tlačítko <Ano>.
Hlášení se vytiskne.

Tisk a ukládání hlášení podle ID oddělení

Správa ID oddělení umožňuje tisknout nebo ukládat hlášení pro každé ID uživatele (ID oddělení).

Tisk výpisů

Pomocí tohoto postupu lze tisknout hlášení pro každé ID oddělení z ovládacího panelu tohoto přístroje.
1
Na ovládacím panelu tohoto přístroje se přihlaste jako správce. Přihlášení do systému jako správce
2
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Nastavení/Uložení).
3
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy> <Správa uživatele> <Správa ID oddělení>.
4
Stiskněte tlačítko <Zap> <Celkem stran>.
5
Stiskněte tlačítko <Tisknout seznam>.
6
Vyberte typ hlášení a stiskněte <Spustit tisk>.
Vybrané hlášení se vytiskne.

Ukládání hlášení

Hlášení lze uložit jako soubory ve formátu CSV. Hlášení se ukládají z Remote UI (Vzdálené UR).
1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [User Management] [Department ID Management].
4
Stiskněte [Store in CSV Format...].
Celkové počty stran ve správě ID oddělení se uloží ve formátu CSV.
POZNÁMKA
Na hlášení je počet listů (stránek) zkopírovaných, vytištěných a naskenovaných u každého uživatelského jména spojené s daným ID oddělení. Když je ale k jednomu oddělení přiřazeno víc uživatelů nebo když se jako přihlašovací služba používá Autentizace ID oddělení, uživatelská jména se neobjeví.