> Печатане > Печатане върху пликове
8KCC-004

Печатане върху пликове

Тук е описано как да заредите правилно пликове и да отпечатате върху тях.
Изпълнете стъпка 1 до стъпка 3.
Компютърните екрани или илюстрациите, използвани в този раздел, са тези на C1333P, освен ако не е отбелязано друго. В зависимост от модела и операционната система, които използвате, описаното в този раздел може да изглежда различно.

Стъпка 1 Зареждане на пликове

Преди да заредите пликове,
Не забравяйте първо да подготвите пликовете, например като изгладите намачканите части, преди да ги заредите, за да избегнете засядане на хартия или гънки.

Зареждане в многофункционалната тава

1
Затворете капаците.
2
Заредете пликовете така, че ръбът с капака да е към лявата страна, като предната страна (страната, на която се печата) да гледа нагоре.
C1333P
След това посочете размера на хартията и типа хартия. Пликове, заредени в многофункционалната тава

Зареждане в касетата за хартия (C1333P)

Заредете пликовете така, че ръбът с капака да е към лявата страна, като предната страна (страната, на която се печата) да гледа нагоре.
 
След това посочете размера на хартията и типа хартия. Пликове, заредени в касетата за хартия

Стъпка 2 Задаване на размера и типа хартия

Пликове, заредени в многофункционалната тава

Когато пликовете са заредени в многофункционалната тава, на дисплея се появява екранът за настройка за избор на размера на хартията. Следвайте стъпките по-долу, за да зададете настройките.
1
Изберете размера на заредените пликове.
2
Изберете <Плик> за типа на хартията.
След това отпечатване от компютър. Стъпка 3 Печат от компютър

Пликове, заредени в касетата за хартия

1
Изберете <Настр. за хар.> на екрана Начало.
2
Изберете касетата за хартия, където са заредени пликовете.
3
Изберете размера на заредените пликове.
4
Изберете <Плик> за типа на хартията.
След това отпечатване от компютър. Стъпка 3 Печат от компютър

Стъпка 3 Печат от компютър

Начинът на печат варира в зависимост от операционната система на компютъра, която използвате. Използвайте метода за печат, подходящ за вашата операционна система.

Печат от компютър с Windows

1
Изберете [Печат] от менюто на приложението.
2
Изберете устройството в прозореца за печат и щракнете върху [Предпочитания], [Свойства на принтера] или [Свойства].
3
Щракнете върху [Paper Source] в прозореца с настройки за печат на драйвера на принтера.
4
Изберете източника на хартия, в който са заредени пликовете [Paper Source] и изберете [Envelope] в [Paper Type].
5
Щракнете върху [OK].
6
Щракнете върху [Печат] или [OK] в прозореца за печат.

Печат от компютър с Mac

Този раздел използва macOS 10.15 като пример. Екраните могат да се различават в зависимост от версиите на операционната система.
1
Изберете [Print] в менюто [File] на приложението.
2
Изберете устройството в [Printer].
Ако не се изведат опции за печат, щракнете върху [Show Details] в долната част на диалоговия прозорец.
3
Изберете размера на хартия на заредените пликове в [Paper Size].
4
От изскачащото меню с опции за печат изберете [Printer Features].
5
Изберете [Paper Source] в [Feature Sets], и след това изберете [Envelope 1] или [Envelope 2] в [Paper Type].
6
Щракнете върху [Print].