> Foutmeldingen/foutcodes > 'Papierformaat past niet bij instellingen' wordt weergegeven
8S7S-001

'Papierformaat past niet bij instellingen' wordt weergegeven

Wijzig de instellingen van het apparaat zodat deze overeenkomen met het formaat van het geplaatste papier.
OPMERKING
Afdrukken vanaf een computer
Controleer of de papierinstellingen van het apparaat juist zijn en controleer ook of het papierformaat in het printerstuurprogramma overeenkomt met het formaat van het geplaatste papier.

Papier in de papierlade plaatsen

1
Hier plaatst u het papier.
Controleren of de papiergeleiders in de juiste posities zijn gezet,
Legal papier plaatsen,
2
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start.
3
Selecteer de papierlade.
4
Selecteer het papierformaat.
Als u papier van A5-formaat hebt geplaatst, selecteert u <A5R>.
Als het papierformaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
5
Selecteer het papiertype.
OPMERKING
Over <Vrij>
Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].

Papier in de multifunctionele lade plaatsen

1
Hier plaatst u het papier.
Schuif de papiergeleider goed tegen de breedte van het papier.
LBP673Cdw
2
Selecteer het papierformaat.
Als u papier van A5-formaat hebt geplaatst, selecteert u <A5R>.
Als het papierformaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
Als u papier van aangepast formaat hebt geplaatst,
Als het papierformaatscherm niet wordt weergegeven, zelfs niet als er papier in de multifunctionele lade is geplaatst,
3
Selecteer het papiertype.
OPMERKING
Over <Vrij>
Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].