> Innan du börjar skriva ut > Hur de typer av papper som kan användas för kalibrering identifieras
91H3-003

Hur de typer av papper som kan användas för kalibrering identifieras

Kontrollera tabellerna nedan för att se vilken grupp som pappret du ska använda är i, för att fastställa det rekommenderade papper som du ska använda för kalibrering.

För Europa och Asien-Stillahavsområdet

1
Kontrollera gruppen för det papper som du ska använda för utskrift.
imagePRESS C270
Typer av papper som har registrerats i maskinen (standardpapper)
Papperstyp på maskinen
Papperstyp för imagePRESS Server
Grupp A
Tunt 2, Tunt 1, Normalt 1 till 3, Återvunnet 1 till 3, Hålslaget 1, Hålslaget 2, Flikpapper 1, Färg 1, Färg 2, Arkivpapper, Kalkering, Kuvert
Normalt
Normalt
Grupp B
Tjockt 1, Struktur 1, Flikpapper 2
Tjockt 1
Grupp C
Tjockt 2 till 9, Overheadfilm, Etiketter, Flikpapper 3 till 4, Brevpapper, Struktur 2 till 7, Brevkort
Tjockt 2 till 9
Grupp D
1-sidigt bestruket 1 till 9, 2-sidigt bestruket 1 till 9, Matt bestruket 1 till 9
Bestruket
imagePRESS C265
Typer av papper som har registrerats i maskinen (standardpapper)
Papperstyp på maskinen
Papperstyp för imagePRESS Server
Grupp A
Tunt 2, Tunt 1, Normalt 1 till 3, Återvunnet 1 till 3, Hålslaget 1, Hålslaget 2, Flikpapper 1, Färg 1, Färg 2, Arkivpapper, Kalkering, Kuvert, Tjockt 1, Struktur 1, Flikpapper 2
Normalt till Tjockt 1
Normalt
Grupp B
Tjockt 2 till 9, Overheadfilm, Etiketter, Flikpapper 3 till 4, Brevpapper, Struktur 2 till 7, Brevkort
Tjockt 2 till 9
Grupp C
1-sidigt bestruket 1 till 9, 2-sidigt bestruket 1 till 9, Matt bestruket 1 till 9
Bestruket
2
Kontrollera typen av papper som du ska använda för kalibrering, beroende på gruppen.
Kalibreringspapper för maskinen
Om du använder vanligt papper och kalibrerar för alla typer av papper: Enkel kalibrering
imagePRESS C270
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Grupp D
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
imagePRESS C265
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
Om du använder vanligt papper och kalibrerar för alla typer av papper: Enkel kalibrering
Om du använder olika kalibreringsinställningar för olika papperstjocklekar: Förbättrad kalibrering
imagePRESS C270
Grupp A
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
Grupp B
Canon Top Colour Zero FSC (120 g/m2)
Group C, D
Canon Top Colour Zero FSC (250 g/m2)
imagePRESS C265
Grupp A
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
Grupp B, C
Canon Top Colour Zero FSC (250 g/m2)
Om du använder olika kalibreringsinställningar för olika papperstjocklekar: Förbättrad kalibrering
Kalibreringspapper för imagePRESS Server
imagePRESS C270
Grupp A, B, C
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
Grupp D
Canon OK Top Coated + (128 g/m2)
imagePRESS C265
Grupp A, B
Canon Top Colour Zero FSC (100 g/m2)
Grupp C
Canon OK Top Coated + (128 g/m2)
Hur imagePRESS Server kalibreras och efterföljande steg
Registrera en ny kalibreringsinställning enligt typen av papper du använder

För Amerika

1
Kontrollera gruppen för det papper som du ska använda för utskrift.
imagePRESS Lite C270
Typer av papper som har registrerats i maskinen (standardpapper)
Papperstyp på maskinen
Papperstyp för imagePRESS Server
Grupp A
Tunt 2, Tunt 1, Normalt 1 till 3, Återvunnet 1 till 3, Hålslaget 1, Hålslaget 2, Flikpapper 1, Färg 1, Färg 2, Arkivpapper, Kalkering, Kuvert
Normalt
Normalt
Grupp B
 Tjockt 1, Struktur 1, Flikpapper 2
Tjockt 1
Grupp C
Tjockt 2 till 9, Overheadfilm, Etiketter, Flikpapper 3 till 4, Brevpapper, Struktur 2 till 7, Brevkort
Tjockt 2 till 9
Grupp D
1-sidigt bestruket 1 till 9, 2-sidigt bestruket 1 till 9, Matt bestruket 1 till 9
Bestruket
imagePRESS Lite C265
Typer av papper som har registrerats i maskinen (standardpapper)
Papperstyp på maskinen
Papperstyp för imagePRESS Server
Grupp A
Tunt 2, Tunt 1, Normalt 1 till 3, Återvunnet 1 till 3, Hålslaget 1, Hålslaget 2, Flikpapper 1, Färg 1, Färg 2, Arkivpapper, Kalkering, Kuvert, Tjockt 1, Struktur 1, Flikpapper 2
Normalt till Tjockt 1
Normalt
Grupp B
Tjockt 2 till 9, Overheadfilm, Etiketter, Flikpapper 3 till 4, Brevpapper, Struktur 2 till 7, Brevkort
Tjockt 2 till 9
Grupp C
1-sidigt bestruket 1 till 9, 2-sidigt bestruket 1 till 9, Matt bestruket 1 till 9
Bestruket
2
Kontrollera typen av papper som du ska använda för kalibrering, beroende på gruppen.
Kalibreringspapper för maskinen
imagePRESS Lite C270
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Grupp D
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
imagePRESS Lite C265
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
Om du använder vanligt papper och kalibrerar för alla typer av papper: Enkel kalibrering
Om du använder olika kalibreringsinställningar för olika papperstjocklekar: Förbättrad kalibrering
imagePRESS Lite C270
Grupp A
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
Grupp B
Hammermill Laser Print (32 lb arkiv (120 g/m2))
Group C, D
Mohawk Options Navajo Smooth Brilliant White (90 lb omslag (243 g/m2))
imagePRESS Lite C265
Grupp A
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
Grupp B, C
Mohawk Options Navajo Smooth Brilliant White (90 lb omslag (243 g/m2))
Om du använder olika kalibreringsinställningar för olika papperstjocklekar: Förbättrad kalibrering
Kalibreringspapper för imagePRESS Server
imagePRESS Lite C270
Grupp A, B, C
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
Grupp D
Canon OK Top Coated + (34 lb omslag (128 g/m2))
imagePRESS Lite C265
Grupp A, B
Hammermill Color Copy Digital (28 lb arkiv (105 g/m2))
Grupp C
Canon OK Top Coated + (34 lb omslag (128 g/m2))
Hur imagePRESS Server kalibreras och efterföljande steg
Registrera en ny kalibreringsinställning enligt typen av papper du använder
OBS!
Om du skriver ut på anpassat papper, som är en typ av papper som angetts av en användare, utför du en kalibrering med pappret i en grupp av standardpapper vars basvikt och ytor nästan är samma som för det anpassade pappret.
Pappersnamnen kan komma att ändras utan meddelande. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.