> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Färgen bleknar på slutkanten av pappret eller tonern appliceras inte på papprets slutkant
91H3-01R

Färgen bleknar på slutkanten av pappret eller tonern appliceras inte på papprets slutkant

Papprets slutkant är böjd.
Färgen bleknar på papprets slutkant om utskriften är mycket mörk.
← Matningsriktning
Toner appliceras inte på slutkanten på pappret, som ser vitt ut, om utskriften är mycket ljus.
← Matningsriktning
Åtgärd
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av din återförsäljare eller servicerepresentant. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om att ändra inställningarna.
Detta kan inträffa eftersom tonern inte appliceras jämnt på papprets böjda delar. Åtgärda orsaken till pappersböjningen.
Eliminering av grundläggande orsaker till böjt papper
För att förbättra situationen när du använder papper som tenderar att böjas justerar du värdet för <Korrigera tonerapplicering slutkant> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp> → välj typen av papper som du använder och som drabbas av problemet → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Korrigera tonerapplicering slutkant> → justera korrigeringsvärdet. Om bilderna är bleka justerar du korrigeringsvärdet mot minusänden i <Korrigeringsnivå>. Om slutkanten på pappret ser vit ut justerar du korrigeringsvärdet mot plusänden i <Korrigeringsnivå>.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Korrigera tonerapplicering slutkant”