> Opcions i ajustaments de la impressora > Obtenir els millors colors de l'equip
8W3Y-00X

Obtenir els millors colors de l'equip

Heu de calibrar els colors periòdicament. Consulteu les solucions que s'indiquen a continuació.
La densitat i el to dels colors poden canviar en imprimir moltes vegades les mateixes pàgines i, encara que imprimiu la mateixa imatge, poden produir-se lleugeres variacions en els tons dels colors. Aquesta és una característica d'aquest equip. Heu de calibrar els colors periòdicament per compensar-ne les diferències.
Efecte del calibratge
Tipus de calibratge
Calibratge a la impressora
Calibratge a l'Servidor d'imagePRESS
Ordre de calibratge

Efecte del calibratge

Podeu calibrar els colors per restaurar la impressora i l'Servidor d'imagePRESS a les condicions estàndard predefinides, cosa que us permetrà continuar imprimint amb colors uniformes.

Tipus de calibratge

Els tipus de calibratge són els següents. Podeu combinar-ne alguns en funció del grau de diferència del color.

Calibratge a la impressora

Ajust automàtic de gradació
Un canvi a l'entorn d'ús (temperatura o humitat), les impressions consecutives i altres condicions són factors adversos que produeixen fluctuacions al nivell màxim de densitat i balanç del tòner CMYK que s'ha d'utilitzar per imprimir. L'ajust automàtic de la gradació és una funció amb què es manté un balanç de la densitat òptim en tot moment.
Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació
Correcció d'ombrejat
Amb aquesta funció es corregeixen les densitats de color desiguals que es poden produir en una àrea de tons mitjans d'una imatge impresa.
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" >"Ajustar qualitat d'imatge"  > "Correcció d'una densitat desigual" a la Guia de l'usuari

Calibratge a l'Servidor d'imagePRESS

L'Servidor d'imagePRESS determina els valors de CMYK per a un treball d'impressió, sempre que la densitat del tòner de la impressora tingui l'estat de balanç estàndard. En aquest mode de calibratge, es mesura la densitat de sortida de cada color CMYK per calibrar les diferències amb els valors estàndard.
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents

Ordre de calibratge

Quin és el millor ordre per al calibratge?