> Abans de començar a imprimir > Com s'identifiquen els tipus de paper que podeu utilitzar per al calibratge
8W3Y-003

Com s'identifiquen els tipus de paper que podeu utilitzar per al calibratge

Consulteu les taules incloses a continuació per veure a quin grup pertany el paper que utilitzareu per imprimir a fi de determinar el paper recomanat que fareu servir per al calibratge.

Per a les regions d'Europa i del Pacífic asiàtic

1
Comproveu el grup del paper que utilitzareu per imprimir.
 
Tipus de paper de l'equip (paper estàndard)
Tipus de paper a l'imagePRESS Server
Grup A
Fi, Normal 1 a 3, Gruixut 1, Gruixut 2, Color 1, Color 2, Reciclat 1 a 3, Gofrat 1 a 4, Vitel·la 1 a 3, Opac 1 a 3, Preperforat 1, Preperforat 2
Plain (de 60 g/m2 a 150 g/m2)
Grup B
Gruixut 3 a 9, Reciclat 4, Gofrat 5 a 8, Transparència, Pel·lícula transparent, Pel·lícula translúcida, Etiquetes, Separadors 1, Separadors 2, Capçalera
Heavy (de 151 g/m2 a 400 g/m2)
Grup C
Estucat a 1 cara fi 1 a 3, Estucat a 1 cara 1, Estucat a 1 cara 2, Estucat a 2 cares fi 1 a 3, Estucat a 2 cares 1, Estucat a 2 cares 2, Est. mat Fi 1 a 3, Estucat mat 1, Estucat mat 2, Sintètic (Polipropilè), Sintètic (Polièster)
Coated (de 70 g/m2 a 209 g/m2)
Grup D
Estucat a 1 cara 3 a 9, Estucat a 2 cares 3 a 9, Estucat mat 3 a 9
Heavy Coated (de 210 g/m2 a 400 g/m2)
2
Comproveu el tipus de paper que utilitzareu per al calibratge en funció del grup.
Paper per al calibratge a l'equip
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Paper Canon Océ Top Colour (100 g/m2)
Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació
 
Paper per al calibratge a l'imagePRESS Server
Grup A
Paper Canon Océ Top Colour (100 g/m2)
Grup B
Paper Canon Océ Top Colour (250 g/m2)
Grup C
OK Top Coat Plus (127,9 g/m2), o el mateix paper que el que vulgueu utilitzar per imprimir
Grup D
Verso Sterling Premium Digital Gloss Cover(271 g/m2), o el mateix paper que el que vulgueu utilitzar per imprimir
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents
Desar una opció de calibratge nova segons el tipus de paper que utilitzeu

Per a la regió d'Amèrica

1
Comproveu el grup del paper que utilitzareu per imprimir.
 
Tipus de paper de l'equip (paper estàndard)
Tipus de paper a l'imagePRESS Server
Grup A
Fi, Normal 1 a 3, Gruixut 1, Gruixut 2, Color 1, Color 2, Reciclat 1 a 3, Gofrat 1 a 4, Vitel·la 1 a 3, Opac 1 a 3, Preperforat 1, Preperforat 2
Plain (de 20 lb opac a 28 lb portada [de 80 g/m2 a 105 g/m2])
Grup B
Gruixut 3 a 9, Reciclat 4, Gofrat 5 a 8, Transparència, Pel·lícula transparent, Pel·lícula translúcida, Etiquetes, Separadors 1, Separadors 2, Capçalera
Heavy (de 56 lb portada a 147,9 lb índex [de 151 g/m2 a 400 g/m2])
Grup C
Estucat a 1 cara fi 1 a 3, Estucat a 1 cara 1, Estucat a 1 cara 2, Estucat a 2 cares fi 1 to 3, Estucat a 2 cares 1, Estucat a 2 cares 2,  Est. mat Fi 1 a 3, Estucat mat 1, Estucat mat 2, Sintètic (Polipropilè), Sintètic (Polièster)
Coated (de 19 lb índex a 66 lb portada [de 70 g/m2 a 180 g/m2])
Grup D
Estucat a 1 cara 3 a 9, Estucat a 2 cares 3 a 9, Estucat mat 3 a 9
Heavy Coated (de 67 lb opac a 147,9 lb portada [de 181 g/m2 a 400 g/m2])
2
Comproveu el tipus de paper que utilitzareu per al calibratge en funció del grup.
Paper per al calibratge a l'equip
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Hammermill Color Copy Digital (28 lb opac [105 g/m2])
Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació
 
Paper per al calibratge a l'imagePRESS Server
Grup A
Hammermill Color Copy Digital (28 lb opac (105 g/m2))
Grup B
Mohawk Options Navajo Smooth Brilliant White (90 lb portada [243 g/m2])
Grup C
OK Top Coat Plus (34 lb opac [127,9 g/m2]), o el mateix paper que el que vulgueu utilitzar per imprimir
Grup D
Hammermill Color Copy Digital Cover (100 lb portada [271 g/m2])
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents
Desar una opció de calibratge nova segons el tipus de paper que utilitzeu
NOTA
Per obtenir informació sobre quin paper heu d'utilitzar per al calibratge en imprimir en paper registrat a la base de dades de paper, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local Canon.
Si imprimiu en paper personalitzat, que es un tipus de paper que l'usuari especifica, realitzeu el calibratge amb el paper d'un grup de paper estàndard el gramatge base i les superfícies del qual siguin semblants als del paper personalitzat.
Els noms dels papers estan subjectes a canvis sense avís previ. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.