> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Toner není částečně nanesen v oblasti neutrální barvy
8W4S-02C

Toner není částečně nanesen v oblasti neutrální barvy

Obsah vlhkosti papíru není vhodný. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
Před vložením papíru umístěte balík s papírem do místnosti s vhodnou teplotou a vlhkostí, aby se mohl plně aklimatizovat na teplotu a vlhkost. Informace o správné teplotě a vlhkosti naleznete v příručce Uživatelská příručka.
Pokud papír absorbuje vlhkost z vysoce vlhkého prostředí, nastavte vypínač funkce odvlhčování do polohy „|“, aby papír vyschnul.
 „Úvod (seznámení se strojem)“ > „Díly a jejich funkce“ > „Zadní strana“ v dokumentu Uživatelská příručka.
POZNÁMKA
Zkontrolujte prostředí instalace a provozu stroje. Nachází se stroj v místnosti se stabilní teplotou a vlhkostí? Papír uchovávejte ve stejném prostředí, ve kterém se nachází stroj.
Před vložením papíru umístěte balík s papírem poblíž stroje, aby se mohl plně aklimatizovat na teplotu a vlhkost.
Papír rozbalte až těsně před vkládáním do stroje.