> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu
8W4S-01W

Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu

Pokud se obrazy netisknou v očekávané kvalitě, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí zde popsaných příčin a náprav. Před úpravou nastavení si projděte pokyny v dokumentu Uživatelská příručka, jelikož úprava těchto nastavení může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon