> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Toner se správně nepoužije na obraz
8W4S-029

Toner se správně nepoužije na obraz

Teplota pro fixaci toneru neodpovídá konkrétním vlastnostem papíru. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Toner se správně nepoužije na obraz
← Směr podávání
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit lesk/jemnou černou> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit lesk/jemnou černou> a nastavte hodnotu [Lesk] směrem k plusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz „Nastavit lesk/jemnou černou“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“.