> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím > Úroveň sytosti obrazu se na koncovém okraji papíru liší
8W4S-02W

Úroveň sytosti obrazu se na koncovém okraji papíru liší

Rychlost posuvu papíru v sekci sekundárního přenosu je nevhodná.
← Směr podávání
Řešení
Jestliže používáte papír s gramáží vyšší než 182 g/m2 a chcete tuto situaci zlepšit, vyberte možnost [Priorita kvality obrazu] u položky <Přepnout režim nastavení teploty fixace>.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Přepnout režim nastavení teploty fixace] → vyberte [Priorita kvality obrazu].
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení/Údržba“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz dílčí sekce „Přepnout režim nastavení teploty fixace“
DŮLEŽITÉ
Kromě správce systému nepovolte nikomu jinému měnit níže uvedená nastavení. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Jestliže používáte papír s gramáží vyšší než 181 g/m2 a chcete tuto situaci zlepšit, vyberte možnost [Priorita kvality obrazu] u položky <Nast. polohy sekund. přenáš. válce>.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nast. polohy sekund. přenáš. válce> → změňte nastavení na [Priorita kvality obrazu].
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení polohy sekundárního přenášecího válce“ v dokumentu Uživatelská příručka
Snížení rychlosti vyrovnávání papíru může situaci zlepšit.
[Potažený papír s nízkou základní hmotností]
Zvýšení rychlosti vyrovnávání papíru může situaci zlepšit.
Zvyšte rychlost pomocí: Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte problematický typ papíru → [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit rychlost přenast. papíru>.
Snížení rychlosti fixace může zlepšit situaci.
Snižte rychlost pomocí: Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte problematický typ papíru → [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit rychlost fixace>.
[Silný papír s vysokou pevností]
Zvýšení rychlosti fixace může zlepšit situaci.
Zvyšte rychlost pomocí: Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte problematický typ papíru → [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit rychlost fixace>.
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz „Nastavit rychlost fixace“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“