> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím
8W4S-02R

Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím

Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí zde popsaných příčin a náprav. Před úpravou nastavení si projděte pokyny v dokumentu Uživatelská příručka, jelikož úprava těchto nastavení může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon