> Nastavení a úpravy pomocí aplikace Command WorkStation 6.7 > Postup vytvoření vlastního výstupního profilu
8W4S-009

Postup vytvoření vlastního výstupního profilu

Pokud vytváříte vlastní výstupní profil pomocí softwaru pro vytváření profilů, bude třeba vytvořit schéma pro měření barev ze stroje imagePRESS Server. Následujícím způsobem zadejte vlastnosti úlohy pro vytvoření schématu v aplikaci Command WorkStation.
DŮLEŽITÉ
Proveďte následující postup. Pokud nezadáte patřičné vlastnosti úlohy, schéma pro měření barev se nemusí vytvořit správně.
POZNÁMKA
Informace o vytvoření vlastního výstupního profilu najdete v uživatelské příručce nebo v nápovědě k softwaru pro vytváření profilů, který používáte.
1
Poklikejte na úlohu, pro kterou chcete vytvořit schéma.
Zobrazí se karta [Job Properties].
2
Klikněte na kartu [COLOR].
3
Vyberte [Bypass conversion] pro [CMYK source] v [Color input].
4
Zkontrolujte, zda se v části [Calibration] zobrazuje správné nastavení kalibrace zakroužkované červeným kroužkem.
Pokud nastavení kalibrace chcete změnit, vyberte výstupní profil, který je propojen s požadovaným nastavením kalibrace, v části [Output Profile].
POZNÁMKA
Pokud vyberete [Bypass conversion] v [CMYK source], výstupní profil se nepoužije. Použije se pouze nastavení kalibrace propojené s vybraným výstupním profilem.
Nastavení kalibrace můžete vytvořit předem pomocí papíru, pro který chcete vytvořit profil. Uložení nového nastavení kalibrace podle typu používaného papíru
5
Klikněte na [OK].