> Asetukset ja säädöt käytettäessä Command WorkStation 6.7:ää > Selkeiden kuvien tulostaminen
8W5K-00A

Selkeiden kuvien tulostaminen

Jos kuvien ominaisuudet, kuten kirkkaus, kontrasti, väri ja terävyys, poikkeavat odottamastasi, voit tulostaa parempia kuvia noudattamalla alla olevia ohjeita.
1
Napsauta työtä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella kohdassa Command WorkStation palvelimella imagePRESS-palvelin → napsauta [Image Enhance Visual Editor].
HUOMAUTUS
Käyttämäsi imagePRESS Serverin mukaan voi olla tarpeen valita lisävaruste, joka mahdollistaa kuvanparannuksen visuaalisen editorin käytön.
Jos [Image Enhance Visual Editor] ei ole näkyvissä, katso "Kun kuvanparannuksen visuaalinen editori ei ole käytettävissä."
HUOMAUTUS
Voit muokata vain prosessoituja töitä.
Jos peruutat rasteroinnin työn muokkaamisen jälkeen, muokkaukset peruutetaan.
2
Säädä arvoja <Brightness>, <Contrast>, <Definition>, <Highlights & Shadows>, <Color>, <Sharpness> ja <Red-Eye Correction> [Image Enhance Visual Editor] -näytössä.
3
Napsauta [File] → [Proof Print] ja tarkista viimeistelty tulos.
Jos olet tyytyväinen tulokseen, napsauta [File] → [Save], jolloin voit tallentaa säädetyt arvot ja tulostaa työn.
Rosoisten reunojen vähentäminen ja reunojen korostaminen
Kun kuvanparannuksen visuaalinen editori ei ole käytettävissä
Mitä tehdä, jos kuvien värit ovat epätasaiset suurten tekstidokumenttimäärien tulostamisen jälkeen