> Instellingen en aanpassingen op de printer > Herhaalde papierstoringen veroorzaakt door vastgelopen papier rond de fixeerriem
8W6C-012

Herhaalde papierstoringen veroorzaakt door vastgelopen papier rond de fixeerriem

Als er papierstoringen of problemen met de papiertoevoer optreden, zoals het vouwen van de hoek van de afdrukken, kan het zijn dat er papier zich om de fixeerriem wikkelt, ook al hebt u de instructies in de Gebruikershandleiding opgevolgd om papierstoringen te voorkomen. Bekijk de onderstaande oplossingen.

Inzicht in wat ervoor zorgt dat papier om de fixeerriem wordt gewikkeld

Er zijn drie mogelijke oorzaken van vastgelopen papier rond de fixeerriem

Het papier heeft te veel vocht geabsorbeerd door een hoge luchtvochtigheid

Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan het papier te veel vocht opnemen. Hierdoor is de kans groter dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt.

U gebruikt dun papier of zacht en flexibel papier

Als u dun papier gebruikt of papier dat flexibel is en gemakkelijk buigt, heeft het papier de neiging om te krullen. De kans is groter dat dit soort papier om de fixeerriem zal worden gewikkeld.

Er is een zeer donker gebied in de buurt van de voorste rand van het papier

Een dichte laag toner wordt aangebracht om een donker gebied af te drukken. Als het donkere gedeelte zich in de buurt van de voorrand van het papier bevindt en de voorrand van het papier zeer klein is, kan de toner als lijm functioneren. Hierdoor blijft de voorrand van het papier aan het oppervlak van de fixeerriem kleven en is de kans groot dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt.
* Invoerrichting
* Voorrand
Fixeerriem Aandrukrol
Als de voorrand van het papier klein is en er wordt een grote hoeveelheid toner gebruikt, is de kans groot dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt.
Fixeerriem Aandrukrol
Als de voorrand van het papier groot is en er wordt een kleine hoeveelheid toner gebruikt, is de kans kleiner dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt.

Het vochtgehalte van het papier op een passend niveau houden

Gebruik de volgende aanbevelingen om het vochtgehalte van het papier op een passend niveau te houden.
Voordat u papier laadt, plaatst u het pak papier in een ruimte met een geschikte temperatuur en vochtigheidsgraad, zodat het volledig tot de temperatuur en vochtigheidsgraad kan acclimatiseren. Voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid raadpleegt u andere handleidingen, zoals de Gebruikershandleiding.
Als papier vocht absorbeert uit een zeer vochtige omgeving, zet u de verwarming van het papiermagazijn* aan om het papier uit te drogen. Neem contact op met uw Canon-dealer in de buurt voor instructies over het inschakelen van de verwarming.
* De verwarmingseenheid van het papiermagazijn is optioneel.
OPMERKING
Controleer de installatie- en gebruiksomgeving van de machine. Bevindt de machine zich in een ruimte met een constante temperatuur en luchtvochtigheid? Bewaar het papier in dezelfde omgeving waar de machine zich bevindt.
Voordat u het papier laadt, plaatst u het pak papier in de buurt van de machine zodat het volledig kan acclimatiseren tot de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad.
Pak het papier vlak voordat u het in het apparaat plaatst uit.

De instellingen van de machine wijzigen

Als u na het volgen van de procedures in "Het vochtgehalte van het papier op een passend niveau houden" nog steeds hetzelfde probleem heeft, wijzigt u de instellingen van de machine in de volgende volgorde: "Voer een automatische gradatie-aanpassing uitVerminder de glanswaardeSchakel de tonerreductiemodus in."

Voer een automatische gradatie-aanpassing uit

Door een automatische aanpassing van de gradatie wordt de totale hoeveelheid toner die wordt gebruikt aangepast, waardoor het papier zich minder snel om de fixeerriem wikkelt.
Druk op → [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Autom. gradatieaanpassing].
'Afdruk- en afwerkingskwaliteit aanpassen' > 'Aanpassen beeldkwaliteit' > 'Gradatie aanpassen' in de Gebruikershandleiding

Verminder de glanswaarde

Het verlagen van de glanswaarde verlaagt de temperatuur van de fixeereenheid. Als gevolg hiervan krult het papier minder snel, waardoor het papier zich minder snel om de fixeerriem wikkelt. Deze instelling kan echter de glans van afgedrukte afbeeldingen verminderen, dus druk een testpagina af om het eindresultaat te controleren.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Druk op → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het type papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Aanpassen glans/fijn zwart> → pas de waarde voor [Glans] aan richting het minpunt.
'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Aanpassen glans/fijn zwart' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'

Schakel de tonerreductiemodus in

Als u de tonerreductiemodus inschakelt, wordt de gebruikte hoeveelheid toner verminderd. Hierdoor kunt u voorkomen dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt. Deze instelling kan echter de kleur van de afgedrukte afbeeldingen wijzigen, dus druk een testpagina af om het eindresultaat te controleren.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Druk op → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer het soort papier dat u gebruikt en dat dit probleem heeft → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Tonerreductiemodus> → selecteer [Aan].
'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Tonerreductiemodus' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'
Bij afwisselend printen op zowel dun als dik papier

Probeer dit als u nog steeds dezelfde problemen hebt

Als de problemen aanhouden na het volgen van de procedures in stap 2 en 3, probeert u de hieronder beschreven procedures. Hierdoor kan de situatie verbeteren. Deze procedures verschillen echter van de inkooporder, dus zorg ervoor dat u vooraf toestemming van de klant heeft gekregen.

Het papier veranderen waarop u wilt afdrukken

Gebruik dikker of steviger papier om te voorkomen dat het papier zich om de fixeerriem wikkelt.

De dichtheid verlagen

Verlaag de dichtheid in zeer donkere gebieden. Doordat er minder toner op het papier wordt aangebracht, komt het papier gemakkelijker los van het oppervlak van de fixeerriem en andere onderdelen van de machine.

De marge van de voorrand vergroten

Vergroot de breedte van de marge aan de voorrand van het papier. Een bredere marge aan de voorrand van het papier zorgt ervoor dat het papier zelf gemakkelijker loskomt van het oppervlak van de fixeerriem en de andere onderdelen van de machine.
Als een bepaald type papier zich vaak om de bevestigingsriem wikkelt