> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark > Bildens täthetsnivå ser annorlunda ut vid papprets bakkant
8W9S-02W

Bildens täthetsnivå ser annorlunda ut vid papprets bakkant

Papprets matningshastighet vid den andra transferenheten är inte korrekt.
← Matningsriktning
Åtgärd
För att förbättra detta vid användning av tjockt papper tyngre än 182 g/m2 väljer du [Prioriterad bildkvalitet] för <Växla arbetssätt för just. av fixeringstemp.>.
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Växla arbetssätt för just. av fixeringstemp.] → välj [Prioriterad bildkvalitet].
 ”Inställningar/Registrering” > ”Justering/underhåll” > ”Justera bildkvaliteten” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Växla arbetssätt för just. av fixeringstemp.”
VIKTIGT!
Endast systemansvarig får ändra inställningarna nedan. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
För att förbättra detta vid användning av tjockt papper tyngre än 181 g/m2 väljer du [Prioriterad bildkvalitet] för <Sek. pos.inställn. överföringsvals>.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Sek. pos.inställn. överföringsvals> → ändra till [Prioriterad bildkvalitet].
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Positionsinställningar för sekundär överföringsvals” i Användarhandbok
Det kan hjälpa att minska papprets omjusteringshastighet.
[Bestruket papper med låg basvikt]
Det kan hjälpa att öka papprets omjusteringshastighet.
Öka hastigheten genom att: Trycka på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välja den problematiska papperstypen → [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera hastigh för omjust. papper>.
Det kan hjälpa att sänka fixeringshastigheten.
Sänk hastigheten genom att: Trycka på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välja den problematiska papperstypen → [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera fixeringshastighet>.
[Tjockt papper med hög styrka]
Det kan hjälpa att öka fixeringshastigheten.
Öka hastigheten genom att: Trycka på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välja den problematiska papperstypen → [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera fixeringshastighet>.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se ”Justera fixeringshastighet” underavsnittet ”Objekt som kan anges”