> När bilder som de här skrivs ut > När bilder som denna skrivs ut på långa ark
8W9S-02R

När bilder som denna skrivs ut på långa ark

Om bilder som dessa matas ut på långa ark provar du följande lösningar.
OBS!
Om utskrifterna hela tiden ser ut som på bilden nedan kontrollerar du de orsaker och åtgärder som beskrivs här för att lösa problemet. Se dock Användarhandbok och bekräfta instruktionerna innan du justerar inställningarna, eftersom detta kan göra färgbalansen instabil. Om situationen inte förbättras efter att du har justerat inställningarna kontaktar du en auktoriserad Canon-återförsäljare.