> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Hur tydliga foton skrivs ut
8W9S-00A

Hur tydliga foton skrivs ut

Om egenskaperna för fotografierna, t.ex. ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa inte är som du förväntade dig följer du procedurerna nedan för att skriva ut bättre foton.
1
Högerklicka på jobbet i Command WorkStation på imagePRESS Server → klicka på [Image Enhance Visual Editor].
OBS!
Beroende på vilken imagePRESS-server du använder kanske inte tillvalsprodukten som aktiverar Image Enhance Visual Editor är nödvändig.
Om [Image Enhance Visual Editor] inte visas, se "Om den visuella redigeraren för bildförbättring är otillgänglig."
OBS!
Du kan endast redigera behandlade jobb.
Om du avbryter rastreringen efter att ha redigerat ett jobb avbryts redigeringarna.
2
Justera värdena för <Brightness>, <Contrast>, <Definition>, <Highlights & Shadows>, <Color>, <Sharpness> och <Red-Eye Correction> på skärmen [Image Enhance Visual Editor].
3
Klicka på [File] → [Proof Print] för att kontrollera det färdiga resultatet.
Om du är nöjd med resultatet klickar du på [File] → [Save] för att spara de justerade värdena, och därefter kan du skriva ut jobbet.
Minskning av taggiga kanter och framhävande av kanter
Om den visuella redigeraren för bildförbättring är otillgänglig
Vad man kan göra om färger i foton är ojämna efter utskrift av stora mängder textdokument