> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Hur samma jobb skrivs ut igen
8W9S-00R

Hur samma jobb skrivs ut igen

Om utskriftskön i Command WorkStation fortfarande innehåller ett jobb kan du skriva ut det igen. Se lösningen nedan.
1
Klicka på [PRINTED] i Command WorkStation.
Välj det jobb som du vill skriva ut igen och klicka på [Print].
OBS!
Om kön med utskriftsjobb ställs in på att lagra ett litet antal utskriftsjobb kommer nya jobb att skriva över kön, och du kommer då inte att kunna hitta jobbet du vill skriva ut igen.
Öka antalet jobb som hålls kvar som utskriftsjobb