> Quan s'imprimeixen imatges com aquesta > Quan s'utilitza paper de major amplada després de copiar o imprimir grans volums de paper d'una amplada inferior, apareixen barres negres brutes o els colors són poc clars a les vores esquerra i dreta del paper > Apareixen barres negres brutes a les vores esquerra i dreta del paper
9AJX-039

Apareixen barres negres brutes a les vores esquerra i dreta del paper

Ambdós costats de la corretja de pressió estan bruts. Netegeu la corretja de pressió.
← Direcció d'alimentació
Solució
Netegeu la corretja de pressió.
Premeu → [Ajust/Manteniment] → [Manteniment] → [Netejar banda].
 "Configuració" > "Ajust/Manteniment" > <Manteniment>a la Guia de l'usuari > vegeu la subsecció "Netejar banda"