> Quan s'imprimeixen imatges com aquesta > Quan s'utilitza paper de major amplada després de copiar o imprimir grans volums de paper d'una amplada inferior, apareixen barres negres brutes o els colors són poc clars a les vores esquerra i dreta del paper
9AJX-038

Quan s'utilitza paper de major amplada després de copiar o imprimir grans volums de paper d'una amplada inferior, apareixen barres negres brutes o els colors són poc clars a les vores esquerra i dreta del paper

Si apareixen barres negres brutes o els colors són poc clars a les vores esquerra i dreta del paper, proveu les solucions següents.
NOTA
Si les impressions tenen constantment l'aspecte que es mostra a les imatges següents, tingueu en compte la causa i la solució que es descriuen aquí per resoldre el problema. No obstant això, consulteu la Guia de l'usuari i confirmeu les instruccions abans d'ajustar les opcions, perquè això pot fer que el balanç de color es torni inestable. Si la situació no millora fins i tot després de ajustar les opcions, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local Canon.