> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru > Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám nebo stopy podobné stopám pomačkání
9AJY-052

Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám nebo stopy podobné stopám pomačkání

Rychlost podávání papíru není vhodná. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Na koncové hraně se objeví tenké čáry podobné otlačeninám.
← Směr podávání
 
Na koncové hraně se objeví stopy podobné stopám pomačkání.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, nastavte jednotlivé hodnoty následujících tří položek v části [Nastavit přenos papíru] stejným dílem směrem k plusu.
<Fixační oblast>
<Oblast chlazení>
<Oblast obrácení/výstupu>
DŮLEŽITÉ
Tato funkce může ovlivnit způsob podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky [Nastavit přenos papíru] → nastavte tři položky, které vyžadují nastavení, stejným dílem směrem k plusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení podávání papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka