> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru
9AJY-04Y

Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru

Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí položek Příčina a náprava popsaných zde. Před úpravou nastavení si projděte pokyny v dokumentu Uživatelská příručka, jelikož úprava těchto nastavení může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon